PILEGRIMSPASSET - OLAVSPASSET

For pilegrimsledene til Nidaros er det laget et fint pilegrimspass, eller Olavspass, med plass til personalia, ord til pilegrimen, og god plass til stempler. Det brukes til å dokumentere vandringen.

I Hamar kan pilegrimspasset kjøpes hos Pilegrimssenter Hamar.

Pilegrimssenteret ligger ved Pilegrimsleden og vis à vis Domkirkeodden og Hedmarksmuseet:

Adr: Storhamargata 125
e-post: hamar@pilegrim.info
Tlf: 474 78 266

Pris: 50,-

 

 

Tradisjonen med pilegrimspass stammer fra middelalderen. Passet var for å dokumentere at man var en riktig pilegrim når man kom som fremmed. Ordningen med pileprimspass er videreført i vår tid, og pilegrimen bruker det nå også til å dokumentere vandringen med stempler eller påtegninger fra steder underveis.

Langs Olavsvegene i Norden er det en del av tjenestetilbyderne som har egne stempler, og noen har stempler knyttet til pilegrimstradisjonen. I kirker og kommunehus kan det være mulig å stemple om det er åpent når man kommer. På steder der det ikke er stempel å få kan man be husverten om en påtegning, eller notere sted og dato selv. Slik vil pilegrimspasset kunne fylle sin funksjon. Ved å etterspørre stempler er det håp om at flere tjenestetilbydere etterhvert ville skaffe seg eget stempel.

De kan også utstedes på følgende andre steder langs leden:

Nidaros Pilegrimsgård
Kjøpmannsgt. 1
7013 Trondheim
tel: + 47 73 52 50 00

Pilegrimssenter Dovrefjell
2661 Hjerkinnhus
tlf: +47 92 48 31 47

Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard
2647 Sør-Fron
tlf: +47 45 60 46 08

Pilegrimssenter Granavollen
Kommunehuset på Granavollen
2770 Jaren
tel: +47 40 60 01 77

Pilegrimssenter Oslo
Box 2702 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.
Besøksadr.: Akersbakken 30, 0172 Oslo
tel: +47 48052949

Domkirken i Oslo
Karl Johans g. 11
0154 Oslo
tel: + 47 23 31 46 00

Oslo Bispedømmekontor
St. Halvards plass 3
0192 Oslo
tel: + 47 23 30 11 60

Sognepresten i Øyer
Prestegardsvegen 11
2636 Øyer
tel: + 47 61 27 84 20 / + 47 95 02 38 48

Bønsnes kirke
Bønsnes
3530 Røyse

Bygdestua på Hoffsvangen
Tømmerholsvegen 320
2850 Lena
+47 908 87 582

Kirkekontoret i Trysil ved kirkevergen
Liavegen 25
2420 Trysil
tel: + 47 62 45 13 84

Hilde Kirkvoll
Kirkvollen, 7590 Tydal
tel: + 47 73 81 53 57

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
tel: + 47 74 04 42 00