Oppgradering av Pilegrimsleden

I forbindelse med 20-års jubileet har Pilegrimsleden blitt fornyet og oppgradert med merking.

Gjennom dette er leden blitt mer tilgjengelig og lettere å bruke, både for lokale vandrere og langvandrere. Gudbrandsdalsleden gjennom Hamarregionen er cirka 160 kilometer lang, og her har det skjedd en betydelig oppgradering i løpet av sommerhalvåret. Nye skilt er blitt montert, og det er blitt kortere distanser mellom hver merking. Det er blitt produsert tilvisningsskilt til overnattingstedene, i tillegg til infotavler for kulturminner langs leden.

I Hamar kommune er det satt opp nye tilvisningsskilt inkl. for Pilegrimsleden etter egen plan for byskilt (bildet).

Pilegrimssenter Hamar ønsker å takke alle foreninger, organisasjoner og frivillige, som har bidratt på vegne av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Disse har gjort en stor innsats i løpet av sommeren.