Pilegrimsesongen 2019

Årets sesong er på hell, og det har vært nok en god sommer med mange fine besøk og varierte aktiviteter.

Også i år er det flest tyskere, som har gått pilegrimsleden, etterfulgt av nordmenn og nederlendere. At stadig flere utlendinger får øynene opp for pilegrimsferd i Norge, vises blant annet gjennom økningen i antall overnattingsbesøk på senteret og hos de andre overnattingsstedene i regionen. Tallene viser en øknng på cirka 20% flere overnattinger i Hamarrregionen. Pilegrimsbåten Skibladner kan også vise til en fin økning i sommer.

Takk til våre samarbeidspartnere, som har bidratt med trivelig vertskap og til at pilegrimsleden har vært et godt sted å være pilegrim på.

 

Bildet er tatt under sesongavslutningen for de frivillige, som har gjort en fantastisk innsats med å merke og holde i orden den åtte mil lange Pilegrimsleden gjennom Stange