Gudbrandsdalselden har 20-årsjubileum i 2017. Se vårt rikholdige program

Årets program er nå publsert her på våre nettsider. Dere kan også lese mer utfyllende om våre arrangementer under fanen AKTIVITETER

Velkommen til en aktiv pilegrimsommer!