Tokstadfurua

"Pilegrimsfurua" ved Prestvægen

Tokstadfurua ligger langs Prestvegen, og er datert til året 1516. Det betyr at den allerede var et lite tre da reformasjonen kom i 1537 og pilegrimsvandringer ble forbudt i Norge.  Den har vært offisiell «pilegrimsfuru» siden 2008, og hvert år går det en pilegrimsvandring fra Veldre kirke til Tokstadfurua hvor gudstjenesten holdes. Tokstadfurua har navn etter gården Tokstad, da den står på Tokstad gård sin grunn.

Tokstadfurua ble fredet ved kongelig resolusjon i 1918. I 1991 ble furua kåret til Hedmarks største bartre.