Tjuvholmen i Hamar

Tjuvholmen spiller en viktig rolle i Hamars historie.  På sydsiden av holmen ligger en relativt  stor gravhaug.  Den er plassert godt synlig fra innseilingen til Åkersvika, som en markering av eiendom eller maktområde. 

Haugen forteller også om hvor viktig Mjøsa har vært som kommunikasjonsåre. Trolig kan haugen dateres helt tilbake til bronsealderen, ca.1800-500 f. Kr.  Som navnet forteller, var holmen i middelalderen brukt som interneringssted for tjuver og kjeltringer.  Hamarkaupangens fiskere bodde langs stranda helt ut til Domkirkeodden. (Hamar kommune) 478 tegn