Stange urskog

Stange urskog ved Romsetra er ett av de eldste naturreservatene i Hedmark.

Foto: Markus Søgård

er på 3,5 dekar, og da Stange Almenning søkte om fredning for feltet i 1920 var enkelte trær cirka 200 år gamle. Noen var opp mot 27 meter i høyde og en meter i diameter. Feltet ble fredet ved kongelig resolusjon i 1923. Flere av kjempegranene har nå falt over ende, men trær på over en meter i diameter står fortsatt.  Pilegrimsleden går opp til feltet langs bilveg fra Hagalikoia mot Romsetra.

Med urskog menes skog der menneskelig aktivitet har hatt liten påvirkning på de prosessene som foregår og de arter som finnes der.