Stange kirke

Stange kirke ligger i Stange sokn i Hamar Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1225. Kirken har korsplan og har vernestatus fredet.

                             

Stange kirke er en høyreist langkirke fra midten av 1200-tallet, bygd av fint tilhugne kalksteinskvadre, som er steiner hugd i firkantet form. Vestgavlen er over tjue meter høy. Sydportalen fra middelalderen er murt igjen, mens vestportalen er bevart mellom skipet og våpenhuset, som ble bygd til på begynnelsen av 1800-tallet.

Stange kirke er en av de få bevarte eksemplene på østlandsgotikken, som vestportalen, med sin spissbuete form er et eksempel på.

I 1620 ble kirken herjet av brann etter lynnedslag og inventaret fra middelalderen gikk tapt. Etter dette fikk kirken blant annet nytt tak og tårn.

I 1703 ble det bygd til en korsarm på skipets nordvegg, og kirken fikk store barokkvinduer. Korbueåpningen ble utvidet i hele korets bredde. På begynnelsen av 1700-tallet fikk himlingen i skipet skymotiv.

Eter brannen i 1620 fikk kirken flere inventarstykker i barokk stil. Prekestolen fra 1630 er rikt utsmykket med bibelske motiver. Den store altertavlen er fra 1652 og Korsfestelsesgruppen over korbuen er fra 1685. En døpefont med baldakin over, og et dåpshus, som nå er gjenbrukt som galleri på nordsiden av koret, kom til kirken tidlig på 1700-tallet. Glassmaleriene i koret er fra 1920.Arkitekt: ukjent.

Kilder:
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000