Ringsaker kirke

Ringsaker kirke er en Olavskirke, den ligger i Ringsaker sokn i Ringsaker prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1150. Kirken har korsplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.

Foto: Markus Søgård

Ringsaker kirke, som er en hvitkalket steinkirke fra midten av 1100-tallet, har stått nesten urørt siden andre halvdel av 1200-tallet. Den er blant de største og flotteste bygdekirkene i Norge. Opprinnelig hadde kirken basilikaform, det vil si et langt rom med høyere tak over midtskipet, og med bærende søyler i overgangen mellom midtskip og sideskip. Denne profilen ser man mot vest.

På slutten av 1200-tallet ble kirken utvidet med korsarmer mot nord og sør på begge sider av tårnet. Den opprinnelige apsiden, korets halvbueformete tilbygg, ble revet, og koret ble forlenget og fikk rett avsluttet østvegg. Tårnet fikk spir i 1694. Vestportalen, som er kirkens hovedinngang, er flankert av søyler som står inne i en inntrapping i veggen. For øvrig er kirkens dekor enkel, uten skulpturer og bladornamentikk. Midtskipet har langsgående tønnehvlev fra 1200-tallet, mens sideskipene har hatt hvelv siden 1100-tallet.

Middelalderinventaret fra 1100- og 1200-tallet er ikke bevart, men kirken har et alterskap fra 1520-tallet, som er laget i Belgia. Med de to dørene oppslått er skapet mer enn to meter bredt og like høyt, og rikt utsmykket med scener og enkeltfigurer. Prekestolen og døpefonten er skåret av Lars Jenssen Borg. Prekestolen fra 1704, med akantus bladdekor, er laget etter modell av prekestolen i Oslo Domkirke. Døpefonten er formet som en liten gutt som bærer fruktranker. Over korbuen henger en barokk korsfestelsesgruppe fra 1683.

Arkitekt: ukjent.