Prestvægen

Vegen mellom Veldre og Ringsaker kirke fikk navnet sitt fordi Veldrepresten bodde ved Ringsaker kirke og måtte kjøre denne vegen nesten hver dag fram til 1876.

Vi passerer den lille plassen som var maleren Johan Nordhagens barndomshjem (født 1856). Dette er et vakkert sted der Prestvegen er inntakt med steingjerder og skigard ved siden av. Plassen er restaurert og er karakteristisk for de mange husmannsplassene som fantes i Ringsaker i forrige århundre. Her langs Prestvegen var det mange av dem.

 

Prøysenstua

Prøysenstua ligger også langs prestvægen. Alf Prøysen (1914-1970) var husmannsgutten som ble en etterkrigstidas mest folkekjære diktere. Han hadde en stor produksjon for både barn og voksne. Ikke minst er han kjent for sin beskrivelse av husmannsfolkets virkelighet og tanker.

Prøysen var som andre husmannsplasser, omtrent 15 mål jord, hvorav 5-6 fulldyrket og resten slått. Det var stue, fjøs og låve, ei ku, et par sauer, en gris eller to og noen høner. Faren Olaf hadde arbeidsplikt på Hjelmstad 60 dager i året. Utover dette hadde han lønn for gardsarbeidet. Vinterstid var han ofte på tømmerhogging flere mil unna, på vestsida av Mjøsa eller østover mot grensetraktene.

 

Prøysenhuset

Ved siden av Prøysenstua ligger Prøysenhuset, som er et nasjonalt kulturhus og museum, til minne om forfatteren, artisten og mennesket Alf Prøysen. Der finner du en utstilling som tar deg med på en vandring gjennom livet og forfatterskapet til Alf Prøysen. www.proysenhuset.no