Korsvika

Spor etter pilegrimene

Foto: Markus Søgård

I sørenden av Granerudsjøen står det en stolpe med KORSVIKA inngravert. I følge eldre historie sto det mange kors etter pilegrimene her i gammel tid. Disse korsene fungerte som vegvisere.

Ferdsel langs Mjøsa fra Minnesund og nordover mot Espa var regnet som umulig på grunn av bratte fjellskrenter langs Mjøsa. Derfor sier tradisjonen at ferdselsårene gikk langs åsen der det var lettere å gå. Derfor er Pilegrimsleden lagt gjennom Spitalen (opp- rinnelig en setergrend for gårder i Stange). Korsvika ved Granerud- sjøen kan knyttes opp mot denne ferdselsåren.