Korskirken

Korskirkeruinene i Hamar

Foto: Markus Søgård

Korskirken har ligget på høyden nord for Hamarkaupangens Grønnegate. Dette var sognekirke og hospitalkirke for Hamarkaupangen. I dag kan man skimte de sparsomme restene etter denne kirken innimellom villaene rett ovenfor Pilegrimssenter Hamar.

Kirken ble oppført som hospitalkirke på slutten av 1200-tallet. Den omtales i Hamarkrøniken  (omkring 1550) som Korskirken og den nevnes som det Hellige Kors kapell ved Hospitalet.

Ruinene ble utgravd i 1922 og det ble funnet materiale som teglstein og rester etter glassmalerier. Hospitalbygningene lå antagelig rett ved siden av og var bygget i tre. Hedmarksmuseet (link) har en egen utstillingsmodell som viser Domkirkeodden og plasseringen av korskirken og andre bygninger i middelalderen.

I forbindelse med Hamar bispedømme sitt 850-årsjubileum i 203 ble det reist en klokkestøpul ved den gamle ruinen, slik at også den kan brukes til kirkelige handlinger.