Hamar domkirkeruin

Hamar domkirkeruin ligger på Domkirkeodden som stikker ut i Mjøsa, rett nord for det moderne Hamar. Bispesetet i Hamar ble grunnlagt i 1152-53.
Bakgrunnen for plasseringen var Hamarkaupangens med dens sentrale beliggenhet i det indre Østlandsområdet i tilknytning til viktige ferdselsårer og det gamle maktsentret på Åker i Vang. Det indre Østlandet var i tidlig middelalder et urolig område som det var vanskelig for rikskongene å vinne kontroll over. Grunnleggelsen av bispesetet og byggingen av domkirken har en tydelig maktpolitisk bakgrunn.

www.hedmarksmuseet.no