Kulturminner

Pilegrimsledene i Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavstradisjonen.

På denne siden presenterer vi noen av de kulturminnene som ligger langs leden mellom Eidsvoll og Lillehammer. Særlig anbefaler vi de tre middelalderkirkene vi har i distriktet: Stange Kirke, Hamardomen og Ringsaker kirke.

                        

                         Illustrasjon: Hamardomen