Olsok-feiring

Olsok, fra norrønt Olavsvaka, er en dag som vi markerer og feirer til minne om Olav den helliges dødsdag 29. juli.

Vi feirer olsok på Domkirkeodden søndag 28. juli med konsert, foredrag, gudstjeneste og vandring. Program kommer senere.