Nasjonal Pilegrimskonferanse 2018

Nasjonal Pilegrimskonferanse arrangeres på Trondenes 8.-10. juni 2018. Harstad Folkehøgskole, det historiske senteret og kirka på Trondenes vil danne ramme om konferansen.

PROGRAM

Fredag 8. juni
12:00 Vi samles på Harstad Folkehøyskole og vandrer til kirka og holder åpning av konferansen Trondenes kirke.
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes: Hva vil kirka med pilegrimsarbeidet?
Domprost Ragnhild Jepsen Nidaros om linken Trondenes Nidaros.
Øystein Ekroll: Olavs tradisjonar, bilder, skulpturer, gode hamner, korsnamn og selehus langs leia fra nord og sør til Nidaros.

14:00 Lunsj
15:00 Sigrun Høgetveit Berg: Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500. Kva kom dei frå, kva ville dei - og kva tok dei med seg heim?
17:00 Besøk på Trondenes historiske senter.
19:00 Middag
21:00 Møte med Trondenes kirke

Lørdag 9. juni
08:00 Frokost på Skolen
09:00 Morgenbønn i Trondenes kirke
09:45 Oscar Berg: Leia som binder oss sammen. Om jekteleia fra Nord
10:45 Sigrun Høgetveit Berg: Valfart, tradisjon, fromhet og liturgi i tida etter reformasjonen
12:00 Lunsj
13:00 Linda Haukland: En pilegrimsferd, handels eller misjonsreise i 1803. Hans Nielsen Hauges reise i Nordland 1803

14:00-15:15 Seminarer:
Øystein Ekroll: Kyrkjebygging i middelalderen: Trondenes kyrkje som eit godt eksempel, sett i samband med Nidaros på same tid (mellom 1350 og 1537).
Eivind Luthen om Klåstaskipets seilas, drømmen om å seile i pilegrim til nord og syd.

15:30-16:45 Seminarer:
Linda Haukland: Om sosial revolusjon i sporene etter Hans Nielsen Hauge
St Olavs pilegrimsfelleskapet: Om å ta imot pilegrimer
Pilegrim i trosopplæring, sammen med skolen eller den kulturelle skolesekken
Krigshistorisk vandring i Russerleier og på Adolf kanonen

17:00 Middag
19:00 Salmekveld fra nord Dass, Blix, Hansen og Stangnes
23:00 Midnattsbønn

Søndag 10. juni
08:30 Frokost
09:30 Pilegrimsvandring med Snorre i hånda på Trondenes
11:00 Pilegrimsgudstjeneste v/biskop Olav Øygard m flere
12:15 Kirkekaffe/lunsj/avslutning

Påmelding til pilegrimsprest Bernt Aanonsen på telefon 958 78 967 / e-post: ba442@kirken.no

Eller via denne lenken til Enalyzer