Jubileumskonferanse

2. - 3. november samler vi pilegrims-Norge til jubileumskonferanse på Skifer hotell på Oppdal. Vi ønsker å feire Pilegrimsledens første 20 år, skape stolthet over arbeidet og bli inspirert til videre satsing.

Målgruppen for konferansen er frivillige, næringsaktører, kirken, offentlig forvaltning, pilegrimsmiljøer fra hele landet samt andre interessenter. Konferansen vil by på ulike temaer knyttet til de fire grunnpilarene i satsingen; kirke, kultur, næring og miljø.Det hele begynner torsdag 2. november kl. 10.30, og avsluttes kl 14.00 fredag 3. november. Vi kan love både interessante innlegg, gode panelsamtaler, en flott festmiddag og god tid til å snakke med andre pilegrimsinteresserte.


Under konferansen får vi innlegg, foredrag og andre bidrag fra:

 • Kulturminister Linda Hofstad Helleland
 • Preses i Den norske kirke Helga Haugland Byfugllien
 • Direktør Nidarosdomens restaureringsarbeider Steinar Bjerkestrand
 • Generalsekretær Den Norske Turistforening Nils Øveraas
 • Varaordfører i Oppdal kommune Ingvill Dalseg
 • Daglig leder Granavolden Gjestegiveri Stig Fossum
 • Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland
 • Direktør Kulturminnefondet Simen Bjørgen
 • Avdelingsdirektør Riksantikvaren Jostein Løvdal
 • Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal
 • Ansatte ved Nasjonalt pilegrimssenter og de regionale pilegrimssentrene.

Program
Torsdag 2. november

 • 10.30 – 12.00: Åpning: Hilsener og historisk tilbakeblikk. Åpningsforedrag.
 • 12.00 – 13.15 Lunsj
 • 13.30 – 14.30 Kino: The path to Nidaros – Oppdal kulturhus.
 • 15.00 – 16.30 Hovedbolk 1: Korte presentasjoner – innlegg.

a) Pilegrimsleden – utvikling fra 1997 og status i 2017.
b) Nasjonalt pilegrimssenter – oppgaver og utfordringer.
c) Fortelle verden av leden finnes – informasjon.
d) Europeisk kulturvei - internasjonal satsing.

18.00 Festmiddag og kulturkveld på hotellet.

Fredag 3. november

 • 09.00 – 12.00 Hovedbolk 2: De fire søylene + frivilligheten.

a) Næring: Tilbyderne – lenken som binder leden sammen.
b) Kirke: Kirkens rolle og muligheter.
c) Kultur/miljø: Formidling av kulturminner langs leden.
d) Frivilligheten: Hvordan leve ut sitt pilegrimsengasjement.

 • 12.00 – 13.00 Lunsj
 • 13.00 – 14.00 Hovedbolk 3: Pilegrimsleden 2017 – 2037 - framblikk!
 • 14.00 – 14.30 Avslutning – v/kulturministeren.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Programmet vil bli oppdatert fram mot konferansen – følg med på: www.nidarosdomen.no/pilegrimskonferanse

Praktiske opplysninger:
Konferansehotell: Quality hotel Skifer, Oppdal.
Tlf: 73 60 50 80 E-post: q.skifer@choice.no

Priser:
Vi tilbyr en pakke som inneholder overnatting, konferanseavgift, måltider og festmiddag. Prisen er todelt. Vi har en lavere og subsidiert pris for småskala tilbydere og frivillige og en fullpris for alle andre.

Småskala tilbydere og frivillige: Enkeltrom: 1 780,-. Dobbeltrom: 1 480,-.
Alle andre: Enkeltrom: 2 580,-. Dobbeltrom: 2 280,-.
Deltakere som ikke bor på hotellet tilbys en konferansepakke som inneholder lunsj begge dager, konferanseavgift og festmiddag til kr. 1.600,-
(Frivillige og småskala tilbydere får redusert pris kr. 1.100,-)

Faktura sendes ved mottatt påmelding.

Påmelding:
Påmelding sendes Pilegrimssenter Dovrefjell.
E-post: hajada@online.no
Spørsmål: e-post eller tlf. 924 83 147.
Frist: 30. oktober

Arrangør:
Nasjonalt pilegrimssenter i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell.

Transport:

 • Konferansebuss fra Værnes lufthavn torsdag 2. november kl. 08.05.
 • Retur til Værnes fra Oppdal fredag 3. november kl. 15.00.
 • Bussen kjører E-6, gi beskjed om ønsket påstigning ved påmelding.
 • Konferansebuss fra Lillehammer torsdag 2. november kl. 07.00.
 • Retur med NSB/tog fra Oppdal fredag 3. november kl. 15.01
 • Bussen kjører E-6, gi beskjed om ønsket påstigning ved påmelding.
 • Konferansebussene er gratis for deltakerne. NSB og øvrig transport betales av deltakerne.